E-Posta Aboneliği


Garanti Ve İade Şartları

GARANTİ NEDİR?

Garanti kavramı kullanıcılar tarafından çoğu zaman yanlış anlaşılmakta ve her arızanın garanti kapsamına gireceği yanılgısı ortaya çıkmaktadır. Oysa her arızanın garanti kapsamına girmesi mümkün değildir. Gerek üretim aşamalarında gerekse üretimi tamamlanıp satışa sunulmadan önce ürünün istenilen niteliklerde olup olmadığı kontrol edilir ve ürünün kullanıcısına eksiksiz ulaşmasına çalışılır. Son derece dikkatli yapılan kontrollere rağmen zaman zaman ürünün müşteriye satılmasından sonra arızalandığı görülebilir. Üretim sırasında ve son kontroller sırasında fark edilemeyen eksikliklerin ürünün kullanılması sırasında ortaya çıkması durumunda üretici firma sorumluluğunda eksikliğin giderilmesi uygulamasına garanti denir. Başka bir deyişle garanti, bir ürünün üretimi sırasında oluşan herhangi bir üretim hatasından dolayı arızalanması durumunda ürünü satın alan kullanıcıya verilen teminat ve güvencedir. Bu sebeple, satış sonrasında ortaya çıkabilecek her arızanın garanti kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Garanti kapsamında değerlendirilmeyen arızalara, genellikle ''kullanıcı hatası'' denilse de bu arızaların bazıları direkt kullanıcı hatasıyla, bazıları dolaylı kullanıcı hatası ile bazıları da dış etkenler sebebi ile ortaya çıkmaktadır. Arızanın direk kullanıcı hatası, dolaylı kullanıcı hatası veya dış etkenler sebebi ile ortaya çıkması ürüne verilen garantiyi geçersiz kılmakta ve ürünün arızasının garanti dışı kalmasına sebep olmaktadır. Aşağıda, bir ürüne verilen garantiyi geçersiz kılan ve ürün arızasını garanti kapsamı dışında bırakan arızalara bir kaç tane örnek verilmiştir.

 

BİR ÜRÜNÜN ARIZASINI GARANTİ DIŞI BIRAKAN SEBEPLER

Ürünün fatura tarihinden itibaren 2 (iki) yıl geçmesi durumunda,

Ürünün kullanım kılavuzunda belirtilenden aykırı bir şekilde kullanılmasından kaynaklı arızalanması durumunda,

Ürünün yetkili servisler dışında daha önce açıldığının veya tamir yapıldığının tespit edildiği durumlarda,

Ürünün ve içerdiği bileşenlerin müşteri sorumluluğunda kırılması veya çizilmesi durumlarında,

Ürünün firmamız dışında farklı bir yerden satın alınmış ve ürünümüz ile kullanılabilen aksesuar (adaptör gibi) veya diğer cihazlar ile birlikte kullanılması sebebiyle arızalanması durumunda,

Ürünün tüketiciye tesliminden sonraki yanlış taşıma (düşürme, çarpma, darbe), yanlış ve yetersiz bakım, yanlış ve kötü kullanım, cihaz için kullanım kılavuzunda belirtilen çevre özelliklerine aykırı kullanımlar; hava tesisatının yetersizliği, havasız ortamda kullanım, malın aşırı nemli, tozlu veya sıcak ortamlarda kullanılması veya elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamlarda kullanılması, kaza, darbe, elektrik (voltaj değişiklikleri), doğal afetlerden kaynaklanan arızalar durumunda,

Besin veya sıvı maddelerinin ürün üzerine dökülmesi, kimyevi maddelere maruz kalması durumlarında,

Arıza veya hasarın ZE-TA sorumluluğun dahilinde olmayan nakliyesi sırasında oluşması durumlarında (Örnek: Servise gönderim sırasında hasar görmeyecek şekilde paketleme yapılmaması ve bu nedenle taşıma sırasında ürünün hasar görmesi),

Çeşitli yazılımlar veya virüslerden kaynaklı arıza durumlarında,

Arızalı parçaların ZE-TA yetkili servisleri haricinde değiştirilmesi ve/veya ZE-TA garantisi olmayan parçalar ile onarım yapılması durumlarında,

Ürünün seri numarasının çıkarılması veya yıpranması sonucunda okunamaz duruma gelmesi durumunda,

Ürünün yazılımını değiştirme veya resmi olmayan kaynaklardan yazılım yükleme durumlarında,

Düzensiz voltaj kaynağı, voltaj uyumsuzluğu, voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, topraksız priz kullanılması, hatalı elektrik tesisatı ve donanımı ile cihaz etiketinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar durumlarında (Örnek: Elektrik şebekesinde meydana gelen voltaj dalgalanmaları),

Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi durumlarda,

Ürünün yanlış montajından dolayı oluşan arıza durumlarında (İç ortam cihazının dış ortama monte edilmesi, cihazın ters montaj yapılması, vs.),

Garanti Belgesi' nin ibraz edilmemesi veya kaybedilmesi durumlarında,

Garanti Belgesi üzerindeki seri numarasının ürünün üzerindeki seri numarası ile uyuşmaması durumunda,

Kötü kullanım nedeniyle oluşan tüm arıza durumlarında,

Ürünün içine giren kum, çamur, su, sıvı vs. nedeniyle oluşan tüm arızalar durumunda,

Ürünün aksam ve parçalarında veya ürün üzerindeki herhangi bir kısımda oksit oluşması durumunda,

Ürünün ve adaptörünün içerisindeki elektronik kart üzerindeki çip, komponent gibi devre elemanlarında yanık, patlak, kabarma, şişme, kavrulma oluşması durumunda.

 

Yukarıda belirtilen şartlar; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği' nin esas aldığı çerçeve içerisindedir.

 

ARIZA VE GARANTİ DURUMUNDA KULLANICILAR İLE YAŞANAN SORUNLAR VE PROSEDÜR

Bir ürünün sorununun, arızasının tespit edilebilmesi için ürünün teknik servisimize gelmesi gerekmekte ve ürünün teknik servis personelimiz tarafından incelenmesi gerekmektedir. Teknik servisimize henüz gelmemiş ve incelenmemiş ürünlerin arıza tespitinin, tamir ücretinin veya arızasının garanti kapsamında olup olmadığının öğrenilmesi mümkün değildir. Ürün fotoğrafı, ürün videosu, telefon görüşmesi gibi uzaktan işlemler ile arıza tesbiti, tamir ücreti tesbiti veya ürünün arızasının garanti kapsamında olup olmadığının tesbiti mümkün değildir.

 

Herhangi bir arızadan dolayı firmamız ile irtibata geçen kullanıcılara arızası garanti kapsamında olsa dahi arızalı ürün teknik servisimize ulaşmadan, teknik servisimiz tarafından incelenmeden yeni bir ürün gönderilmesi mümkün değildir. Ayrıca, arızası garanti kapsamında olan cihazların yenisiyle değiştirilmesi gibi bir yasal zorunluluk yoktur. Önceliğimiz ürünün tamir edilmesidir. Yenisiyle değişim ancak ve ancak arızanın garanti kapsamında olması ve ürünün tamirinin mümkün olmaması durumunda gerçekleşmektedir.

 

Firmamıza bilgi verilmeden firmamıza veya teknik servisimize gönderilen ürünler, arızası garanti kapsamında olsa dahi güvenlik gerekçesi ile kargodan teslim alınmamaktadır. Gönderdiğiniz paketlerin geri dönmemesi için, ürünü kargo firmasına teslim etmeden önce firmamıza telefon yoluyla ulaşmanız ve firma görevlilerimizin yönlendirmesi sonrasında ürünü göndermeniz gerekmektedir.

 

Kargo marifeti ile gönderdiğiniz ürünlerin, arızasının garanti kapsamında olup olmadığı teknik servisimizce incelenmeden tesbit edilemediğinden, gönderdiğiniz ürünün kargo ücretini ödemelisiniz. Kargo ücreti ödenmeden gelen kargolar kesinlikle teslim alınmamaktadır. Gelen ürün teknik servisimizce incelendikten sonra arızasının garanti kapsamında olduğu tesbit edilmesi durumunda sizinle irtibata geçilecek ve ödediğiniz kargo ücreti tarafınıza geri ödenecektir.

 

 

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi ve garanti, bakanlıkça garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu olan mallar için geçerli olup malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. 

 

EK-1: TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ

Not: Bakanlığın belirlediği EK-1 listesinden sadece ilgili ürünler kısmı alınmıştır.

 

8

ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI

 

 

 

8.1

TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI

 

 

 

 

8.1.4

MODEMLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

 

8.2

BİLGİSAYAR  VE ÇEVRE BİRİMLERİ

 

 

 

 

8.2.13

AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

 

8.3

GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ

 

 

 

 

8.3.1

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.3.3

GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

 

2. Garanti kapsamındaki malları için, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı ithalatçı firmanın garantisi kapsamındadır.

 

3. Garanti kapsamındaki malları için, malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 (yirmi) iş gününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayisi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

 

4. Garanti kapsamındaki mallar için, malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

 

5. Tüketicinin onarım hakkının kullanmasına rağmen malın;

 

a. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanmasının yanı sıra bu arızanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

 

b. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

 

c. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.

 

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan ve kullanıcı hatası sonucu oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ ne başvurulur.

 

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN ÜRÜNLERDE UYGULANAN ÜCRET TARİFESİ

Yapılan İşlem

Tutar

Diğer

Test

25 TL

Kargo

Yazılım Güncelleme / Yükleme

25 TL

Kargo

Donanım Tamiri (Değişimi Yapılmadan Tamir)

25 TL

Kargo

Chipset Değişimi

30 TL

Kargo

Anten Tamiri / Değişimi / Konnektör Değişimi

25 TL

Kargo

Transistör / Amfi / SPDT Switch Değişimi

10 TL

Kargo

* Garanti kapsamı dışında olan ürünlerde kargo ücreti kullanıcıya aittir.

** Herhangi bir tamir/değişim işlemi yapıldığı durumlarda ayrıca test ücreti alınmamaktadır.

*** Yukarıdaki fiyatlara KDV dahildir. Yukarıdaki fiyatlar 2015 yılı için geçerli olup takip eden her yıl için yukardaki fiyatlarda TÜFE oranlarında artış yapılacaktır.

 

İADE / DEĞİŞİM ŞARTLARI (MUTLAKA OKUYUNUZ!)

1- İade edilmek istenen ürünlerle ilgili olarak ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri ''Tüketiciyi Koruma Kanunu'' çerçevesinde hareket eder.

 

2- ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri üzerinden satılan her ürün hologramı zarar görmediği takdirde 14 (ondört) gün içerisinde iade alınır.

 

3- İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır. Ürünlerimiz sahte, replika ürünlere karşı hologram ile korunmaktadır. Hologramı zarar gören, açılan ürünlerin iadesi yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

4- Orijinal kutusu/ambalajı bozulmuş ve orijinallik bandrolü/hologramı sökülmüş/yırtılmış/açılmış ürünler sahte ürün şüphesi taşıdığından satılabilirlik özelliğini kaybedip başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan ürünlerdir. Bu ürünlerin iadesi ancak ürüne verilen zararın tazmin edilmesi durumunda tamamlanır.

 

5- İade şartlarına uygun durumlarda alıcı gönderiyi ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri' nin çalıştığı kargo şirketi ve iade talebinin bize ulaşmasından sonra müşteriye verilecek kargo iade numarası ile yapabilir. Belirtilen sürelerde yapılan iade gönderimlerinde kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI' ya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri SATICI tarafından karşılanır.

 

6- 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinde bireysel faturaların yani vergi mükellefi olmayan müşterimizin iade prosedürü değişmiştir. Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Firmamıza ait söz konusu faturanın alt kısmında bulunan iade bölümünde; *Malı iade edenin adı, soyadı, adresi ve imzası, *İade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar yazılmalıdır.

 

7- İade etmek istediğiniz ürün yada ürünler ile birlikte birlikte orijinal fatura (sizdeki bütün kopyaları) ve iade sebebini içeren bir dilekçe göndermeniz gerekmektedir.

 

8- İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ürün ile birlikte gönderilmelidir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden (Ürünün Birim Fiyatı + KDV) şeklinde kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri ''İADE FATURASI'' kesilmediği takdirde tamamlanmaz.

 

9- Satış sözleşmesinde belirtildiği üzere; teslimattan kaynaklanan problemlerde zarar ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri tarafından telafi edilir.

 

10- Taşıma sırasında meydana gelen hasarlarda, hasarlı paket alıcı tarafından kabul edilmemeli ve tutanak tutturulmalıdır. Teslim eden kurye hasar olmadığında ısrarcı ise alıcının paketi açtırıp kontrol etme hakkı saklıdır.

 

11- Hasarlı paket teslim alınırsa kargo firmasının görevini sorunsuz olarak yaptığı kabul edilmiş sayılır.

 

12- Yukarıda belirtilen şartlara uygun ürün/ürünlerin iadesi için, web sitemizin alt kısmında yer alan ''Müşteri Servisi'' başlığının alt başlığı olan ''Ürün İadesi'' linkini kullanmalısınız. İade ile ilgili gerekli tüm bilgiler ve yönlendirmeler bu linkte yer almaktadır. Yazışmalarda sipariş numarası belirtilmelidir.

 

SORUNSUZ VE GÜVENİLİR ALIŞVERİŞİN DOĞRU ADRESİNDESİNİZ.

 

WirelessDestek - Kablosuz İnternet Teknolojileri © 2022 Her Hakkı Saklıdır. | ZE-TA | Türkiye | Ubiquiti | Mikrotik | Alfa Network

Son Tweet' ler

İletişim

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mağaza Bilgilerimiz

Barbaros Mah. Kayalar Sok. No: 30/B 1-No' lu İşyeri P.K: 17100 Merkez / ÇANAKKALE / TÜRKİYE
+90 (544) 551 40 92

+90 (286) 215 00 73

Pazartesi - Cumartesi: 09:00 - 18:00