Garanti ve İade Şartları

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi ve garanti, bakanlıkça garanti belgesi düzenlenmesi zorunlu olan mallar için geçerli olup malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır. 

 

EK-1: TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ

Not: Bakanlığın belirlediği EK-1 listesinden sadece ilgili ürünler kısmı alınmıştır.

 

8

ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI

 

 

 

8.1

TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI

 

 

 

 

8.1.4

MODEMLER

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

 

8.2

BİLGİSAYAR  VE ÇEVRE BİRİMLERİ

 

 

 

 

8.2.13

AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

 

8.3

GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ

 

 

 

 

8.3.1

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

 

 

8.3.3

GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI

2 YIL

20 İŞ GÜNÜ

 

2. Garanti kapsamındaki malları için, malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı ithalatçı firmanın garantisi kapsamındadır.

 

3. Garanti kapsamındaki malları için, malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi 20 (yirmi) iş gününü geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayisi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 (on) iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

 

4. Garanti kapsamındaki mallar için, malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

 

5. Tüketicinin onarım hakkının kullanmasına rağmen malın;

 

a. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde 6 defa arızalanmasının yanı sıra bu arızanın maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

 

b. Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

 

c. Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.

 

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan ve kullanıcı hatası sonucu oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

 

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ ne başvurulur.

 

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA OLAN ÜRÜNLERDE UYGULANAN ÜCRET TARİFESİ

Yapılan İşlem

Tutar

Diğer

Test

250 TL

Kargo

Yazılım Güncelleme / Yükleme

250 TL

Kargo

Donanım Tamiri (Değişimi Yapılmadan Tamir)

250 TL

Kargo

Chipset Değişimi

300 TL

Kargo

Anten Tamiri / Değişimi / Konnektör Değişimi

250 TL

Kargo

Transistör / Amfi / SPDT Switch Değişimi

100 TL

Kargo

* Garanti kapsamı dışında olan ürünlerde kargo ücreti kullanıcıya aittir.

** Herhangi bir tamir/değişim işlemi yapıldığı durumlarda ayrıca test ücreti alınmamaktadır.

*** Yukarıdaki fiyatlara KDV dahil değildir.

 

İADE / DEĞİŞİM ŞARTLARI

1- İade edilmek istenen ürünlerle ilgili olarak şirketimiz ''Tüketiciyi Koruma Kanunu'' çerçevesinde hareket eder.

 

2- Her ürün zarar görmediği takdirde 14 (ondört) gün içerisinde iade alınır.

 

3- İadeler mutlak surette orijinal kutu veya ambalajı ile birlikte yapılmalıdır.

 

4- İade şartlarına uygun durumlarda alıcı gönderiyi şirketimizin çalıştığı kargo şirketi ve iade talebinin bize ulaşmasından sonra müşteriye verilecek kargo iade numarası ile yapabilir. Belirtilen sürelerde yapılan iade gönderimlerinde kargo ücreti SATICI tarafından ödenecektir.

 

5- 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinde bireysel faturaların yani vergi mükellefi olmayan müşterimizin iade prosedürü değişmiştir. Eğer vergi mükellefi değilseniz, almış olduğunuz ürünü iade ederken elinizde bulunan firmamıza ait faturada ilgili iade bölümündeki bilgileri eksiksiz olarak doldurduktan sonra imzalayarak ürün ile birlikte bize geri göndermeniz gerekmektedir. Şirketimize ait söz konusu faturanın alt kısmında bulunan iade bölümünde; *Malı iade edenin adı, soyadı, adresi ve imzası, *İade edilen mala ilişkin cins, miktar, birim fiyat ve tutar yazılmalıdır.

 

6- İade etmek istediğiniz ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ürün ile birlikte gönderilmelidir. İade faturası, kargo payı dahil edilmeden (Ürünün Birim Fiyatı + KDV) şeklinde kesilmelidir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri ''İADE FATURASI'' kesilmediği takdirde tamamlanmaz.

 

7- Satış sözleşmesinde belirtildiği üzere; teslimattan kaynaklanan problemlerde zarar şirketimiz tarafından telafi edilir.

 

10- Taşıma sırasında meydana gelen hasarlarda, hasarlı paket alıcı tarafından kabul edilmemeli ve tutanak tutturulmalıdır. Teslim eden kurye hasar olmadığında ısrarcı ise alıcının paketi açtırıp kontrol etme hakkı saklıdır.

 

11- Hasarlı paket teslim alınırsa kargo firmasının görevini sorunsuz olarak yaptığı kabul edilmiş sayılır.