E-Posta Aboneliği


Üyelik Sözleşmesi ve Kişisel Veriler

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) WirelessDestek.Com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten İsmetpaşa Mah. İlyas Bayram Sok. No: 4 D: 1 İşyeri P.K: 17100 (Miralay Şefik Cad.) Merkez / ÇANAKKALE / TÜRKİYE adresinde mukim ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri. (Bundan böyle “WirelessDestek.Com” olarak anılacaktır.)

 

b) WirelessDestek.Com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı. (Bundan böyle "Üye" olarak anılacaktır.)

 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşmenin konusu WirelessDestek.Com’nın sahip olduğu internet sitesi WirelessDestek.Com‘ dan üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, WirelessDestek.Com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, WirelessDestek.Com' un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 

3.2. Üye, WirelessDestek.Com tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından WirelessDestek.Com' a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, WirelessDestek.Com' un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

3.3. Üye, WirelessDestek.Com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

 

3.4. Üye, WirelessDestek.Com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

 

3.5. WirelessDestek.Com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin WirelessDestek.Com' la hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. WirelessDestek.Com' un üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

3.6. WirelessDestek.Com, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, WirelessDestek.Com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden WirelessDestek.Com' dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

 

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir yada birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, WirelessDestek.Com’ u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, WirelessDestek.Com' un üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 

3.9. WirelessDestek.Com' un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, WirelessDestek.Com' un hiçbir sorumluluğu yoktur.

 

3.10. WirelessDestek.Com internet sitesi yazılım ve tasarımı WirelessDestek.Com mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

 

3.11. WirelessDestek.Com tarafından WirelessDestek.Com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi bir takım bilgiler toplanabilir.

 

3.12. WirelessDestek.Com kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını kullanıcılarının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. WirelessDestek.Com, üyenin WirelessDestek.Com  internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

 

3.13. WirelessDestek.Com’ a üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında WirelessDestek.Com ve ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri iştiraki olan tüm şirketler tarafından  kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler  ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder.  Üye, WirelessDestek.Com’ a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin  yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri  iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, WirelessDestek.Com ve ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği sürece  üyeliği sona erdiğinde de  verilerin toplanmasına, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri iştiraki olan tüm şirketler ile paylaşılmasına, WirelessDestek.Com ve ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri iştiraki olan tüm şirketler tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye aksini bildirmediği  sürece WirelessDestek.Com ve  ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri iştiraki olan tüm şirketlerin  kendisi ile  internet, telefon, sms,  vb. iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve WirelessDestek.Com ve ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri iştiraki olan şirketleri sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini WirelessDestek.Com' un müşteri hizmetleri çağrı merkezlerine iletebilir.

 

3.14. WirelessDestek.Com, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya WirelessDestek.Com’ a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) WirelessDestek.Com ve WirelessDestek.Com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

 

3.15. WirelessDestek.Com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye WirelessDestek.Com web sitesi' ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

3.16. WirelessDestek.Com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya WirelessDestek.Com web sitesi' nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

 

3.17. WirelessDestek.Com, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

 

3.18. Taraflar, WirelessDestek.Com' a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287' ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 

3.19. WirelessDestek.Com, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme sms’ leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme sms’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Üye mail ve/veya sms almaktan vazgeçmek istemesi durumunda “Profilim” bölümündeki “Mail Aboneliği” kısmından mail ve/veya sms gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

 

4. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya WirelessDestek.Com tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. WirelessDestek.Com üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

5. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin anlaşmazlıklarda Çanakkale Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

6. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’ na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri tarafından verilen hizmet, ürün yada ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik yada otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı yada elektronik olarak toplanabilecektir. ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ nin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Ayrıca, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri ürünlerini satın almak ve kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri Merkez Binası ve Şubelerimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.Toplanan kişisel verileriniz, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ nin ve ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’ nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.


2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ nin ve ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ nin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ nin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’ nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.


3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı yada elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ nin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’ nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ ne iletmeniz durumunda, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;


Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 Sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6698 Sayılı Kanun’ un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’ nun belirlediği diğer yöntemlerle ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ ne iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için başvurunuzu 6698 Sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ ne iletmeniz gerekmektedir.

 

Bu doğrultuda ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri firmasının sizlere göndermiş olduğu kampanya, ürün tanıtımı, organizasyon, etkinlik, vb. gibi paylaşımları ilginizi çekmiyor ve e-posta listemizden çıkmak istiyorsanız info@wirelessdestek.com isimli e-posta adresimize bu talebinizi iletmeniz yeterlidir. ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri e-posta listesinden çıkmamanız durumunda yasal gereklilikleri kabul etmiş sayılıp, ZE-TA Bilgisayar ve İletişim Sistemleri’ nin kampanya, ürün tanıtımı, organizasyon, etkinlik, vb. gibi paylaşımlarını almaya devam edeceksiniz.

 

WirelessDestek - Kablosuz İnternet Teknolojileri © 2020 Her Hakkı Saklıdır. | ZE-TA | Türkiye | Ubiquiti | Mikrotik | Alfa Network

Son Tweet' ler

İletişim

Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Mağaza Bilgilerimiz

İsmetpaşa Mah. İlyas Bayram Sok. No: 4 D: 1 İşyeri P.K: 17100 (Miralay Şefik Cad.) Merkez / ÇANAKKALE / TÜRKİYE


Daha Büyük Görüntüle
+90 (286) 215 00 73

+90 (286) 215 00 74

Pazartesi - Cumartesi: 09:00 - 18:00